Vážení Nejdečané,

všem, kteří jste nám dali hlas, bych chtěl moc poděkovat. Jsme staronovým politickým subjektem v Nejdku. Kdo nás a naší práci v neziskovém sektoru neznáte osobně, je jasné, že jste úplně nevěděli, do čeho jdete.

Jak už asi víte z médií, zastoupení v zastupitelstvu sice máme, ale pouze v jediném mandátu (Jaromír Trtík). Když se podíváte na počet hlasů, tak vidíte, že jsme po druhém mandátu už už sahali, ale nakonec nám nebyl souzen…

Tím se ovšem z naší strany nic nemění. V prvé řadě naše angažovanost a láska k lidem a místu, kde žijeme. V druhé řadě naše role v budoucím zastupitelstvu, tedy přinášení pokoje a snahy o společné dílo, s cílem společného zisku. A naposledy i prosazování našich záměrů, se kterými jsme vás seznámili již dříve.

Za svojí osobu, co by zastupitel města pro roky 2014-18 vás zvu k dialogu. Přijímáte-li mne za „svého“ zastupitele, pak mne bez obav oslovujte, pokud byste se domnívali, že vám mohu ze své pozice pomoci. Nebo v čemkoli dobrém a užitečném pro náš společný život.

Jaromír Trtík

kdu logo